Opprop: Ut av EØS!

Signér oppropet!

Få ny kode
CAPTCHA Image
Alle felt må fylles ut

Hvorfor skal EU bestemme over Norge når folket har sagt nei? Vi krever at folkestyret respekteres! Underskriverne av dette oppropet krever at EØS-avtalen sies opp og erstattes av en handelsavtale.

Dele denne siden:

Les hele oppropsteksten Se underskrifter

Vil du samle underskrifter for oppropet selv?

Last ned blanke lister!